اخبــار داغ

بیژن مرتضوی به دلیل کرونا در بیمارستان بستری شد

سرنا_بیژن مرتضوی به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شد.

عثمان محمدپرست از بیمارستان مرخص شد

سرنا_برادرزاده و داماد پیشکسوت دوتار نواز خراسان گفت: استاد عثمان محمدپرست از بیمارستان مرخص شدند و امروز به خواف بازگشتند.

آخریــن اخبــار