اخبــار داغ

از جمله اسرار مگوی محمدعلی جمالزاده

همه ما بی شک نام محمد علی جمال زاده را روی داستان کباب غاز دوره دبیرستان به یاد داریم که این نویسنده مشهور به پدر داستان نویسی ایران شهرت یافت و مجموعه داستانهای ایرانی را در سال 1300 منتشر کرد.

جایزه فدراسیون هنرهای عکاسی ترکیه برای عکاس ایرانی

سرنا_سعید عرب زاده عکاس ایرانی جایزه برنز فدراسیون هنرهای عکاسی ترکیه را از آن خود کرد.

آخریــن اخبــار