آمار فروش و تماشاگران تئاترهای دولتی؛

۹۴۹ میلیون فروش ۲۷ روز تئاتر شهر/ ۱۰۰۱۶ بلیت از مهمان تا تمام‌بها

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر اعلام شد.

۹۴۹ میلیون فروش ۲۷ روز تئاتر شهر/ ۱۰۰۱۶ بلیت از مهمان تا تمام‌بها

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و همچنین تالار هنر تا پایان روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۴۰۲ به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «مکبث زار » به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی که از روز ۲۷ فروردین اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۵۰ هزار تومان آغاز کرده، تا پایان روز جمعه ۲۲ اردیبهشت با مجموع ۲۴ اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) و میزبانی از ۵ هزار و ۲۶۶ تماشاگر، فروشی معادل ۶۰۲ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اپرای شیپور» به کارگردانی فریدون ولایی که از روز ۲۷ فروردین در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان آغاز اجرای خود را آغاز کرد، روز جمعه ۲۲ اردیبهشت، با مجموع ۲۴ اجرا و ۱۰۳۰ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) و ۷۱ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان فروش، به اجرای خود پایان داد.

نمایش «مردمان خشمگین» به کارگردانی ایرج افشاری که از روز ۲۷ فروردین در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر پیش روی مخاطبان قرار گرفته، تا روز جمعه ۲۲ اردیبهشت با قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، مجموع ۲۴ اجرا و ۱۷۰۰ تماشاگر، (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) ۱۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «فراموشان» به کارگردانی امیر امیری نیز که از روز ۲۷ فروردین اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۹۰ هزار تومان آغاز کرد (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) روز جمعه ۲۲ اردیبهشت با ۲۴ نوبت اجرا، میزبانی از ۷۸۲ تماشاگر و فروشی معادل ۵۴ میلیون ۴۷۷ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «لانگ شات» به کارگردانی محمدرضا مالکی هم که از روز ۲۷ فروردین در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر اجرای خود را آغاز کرده تاکنون با ۲۶ نوبت اجرا، قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) و ۱۲۳۸ تماشاگر، ۹۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «مجلس شبیه لیر بیچاره» به کارگردانی ملیکا رضی که از روز ۲۱ اردیبهشت در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه رفته تا روز جمعه ۲۲ اردیبهشت با مجموع ۲ اجرا (احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۳۹ تماشاگر، ۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «ماشین دودی» به کارگردانی حسین تفنگدار هم که از ۶ فروردین در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) تا روز ۲۲ اردیبهشت با ۲۹ نوبت اجرا و ۳ هزار و ۴۹۵ تماشاگر به فروشی معادل ۱۶۳ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «کنیزک و پادشاه» به کارگردانی ریحانه چزانی هم که از ۱۹ اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) تا روز ۲۲ اردیبهشت با ۴ نوبت اجرا و ۶۷ تماشاگر به فروشی معادل ۱ میلیون و ۷۸۷ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی مریم کاظمی هم که از روز ۲۰ اردیبهشت با قیمت بلیت ۶۰ و ۷۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۳ اجرا (با احتساب ارائه بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) و ۶۴۲ تماشاگر به فروشی معادل ۴۲ میلیون و ۴۸۶ هزار تومان دست یافته است.

منبع: مهر
کد مطلب: ۳۶۷۷۱۸
لینک کوتاه کپی شد

پیوندها

دیدگاه

تازه ها

یادداشت