پژمان جمشیدی از زاویه‌ای متفاوت/ روی دیگری از یک بازیگر شیرین

سرنا_پژمان جمشیدی به دلیل حضور موفقی که در فیلم و سریال‌های کمدی داشته، معمولاً با پیشنهادهای کمدی مواجه بوده و کارنامه‌اش نشان می‌دهد به شمار زیادی از این پیشنهادها پاسخ مثبت داده است، بنابراین نزد مخاطبان هم به عنوان بازیگر آثار کمدی شناخته می‌شود.