آوای سرنا

نمای سرنا

رادیو سرنا

سخن کتاب

  • کتابی جدید، تاریخ ایدۀ خودآفرینی را در کنار تغییرات مذهبی بررسی می‌کند

    من همانی هستم که می‌خواهم باشم؛ در درونم این قدرت را دارم که خودم را به آن چیزی تبدیل کنم که می‌خواهم باشم، اگر فقط…

پیوندها

تازه ها

یادداشت