آخر هفته به کدام گالری‌ها برویم؟

۱۲ روز از افتتاح نمایشگاه پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موسسه فرهنگی هنری صبا می گذرد و بازدید از این نمایشگاه می تواند پیشنهادی برای علاقمندان به هنرهای تجسمی در روزهای پایانی هفته باشد. در کنار این رویداد فرهنگی هنری، نمایشگاه «آینه در آینه ۲» نیز دو روز است که در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شده است و در این رویداد شاهد عکس‌هایی از قربان خلیلی از تهران سال ۵۷ خواهیم بود.

آخر هفته به کدام گالری‌ها برویم؟

در کنار نمایشگاه جشنواره تجسمی فجر و افتتاح نمایشگاه «آینه در آینه ۲»، گالری ها و فرهنگسراها نیز برنامه های خود را برای ارائه آثار تجسمی به علاقمندان هنر در سطح پایتخت ادامه خواهند داد. در این گزارش ایسنا نگاهی به نمایشگاه‌های نگارخانه ها خواهیم داشت تا راهنمایی برای گالری گردی در روزهای پایانی هفته باشد.

«ناتمامی»

«ناتمامی» نمایشگاه انفرادی از آثار علی اعتبار است که در گالری ثالث واقع در کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره ١٤٨ از تاریخ جمعه ۷ بهمن تا سه شنبه ۲۵ بهمن پابرجاست.

آخر هفته به کدام گالری‌ها برویم؟

«مشاهده و دریافت: روزنه نور»

«مشاهده و دریافت» عنوان مجموعه نمایشگاه سالانه گالری باوان است که فارغ از موضوع، نمایه ای از تفکر و خط سیر گالری و فرصتی جهت ایجاد گفتمان میان هنرمندان است. در این مجموعه نمایشگاه ها، مخاطب با طیف متنوعی از رویکردهای هنرمندان در قبال زیبایی شناسی و تکنیک روبرو می‌شود.

در دومین دوره این مجموعه که «مشاهده و دریافت: روزنه نور» نام دارد، آثاری از پونه اوشیدری، شبنم جانشاهی، آهو حامدی، ثریا شرقی، مهسا طهرانی و لاله معماراردستانی به نمایش درآمده است. همچنین هریک از هنرمندان این نمایشگاه با نگاه منحصر به فرد خود سعی داشته اند در این برهه زمانی واکنشی به رویدادهای تاریخی و اجتماعی دوران حاضر داشته باشند.

این نمایشگاه گروهی تا پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ در گالری باوان به نشانی خیابان مطهری، خیابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ۷ پابرجاست.

آخر هفته به کدام گالری‌ها برویم؟

«بی‌وزنی»

این نمایشگاه با ۲۶ اثر از این هنرمند معاصر، شامل فیگور، طبیعت، پرتره، خروس‌ها و اسب‌های شناخته شده‌ی ترقی‌جاه است و گرچه رنگ در این آثار به کار نرفته اما همچنان کمپوزیسیون آثارش چشم را در اثر می‌چرخاند و موفقیت و تمایز آثار او را نشان می‌دهد.
نمایش انفرادی «بی‌وزنی» از آثار محمدعلی ترقی‌جاه تا پنج‌شنبه ۲۰ بهمن ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در گالری آرتیبیشن به آدرس: خیابان شریعتی، نرسیده به همت، خیابان گل نبی غرب، میدان احمدی روشن، خیابان ساسانی پور، کوچه قندی، پلاک ۶ میزبان علاقه‌مندان است.

آخر هفته به کدام گالری‌ها برویم؟

«نقاشی‌های فرهاد گاوزن»

نمایشگاه نقاشی‌های فرهاد گاوزن از جمعه ۱۴ بهمن شروع شده و تا جمعه ۵ اسفند ماه در نگارخانه هور به نشانی خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی، کوچه نعیمی، شماره ۱۲ پابرجاست.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است:

ما نقاش‌ها کجای پهنای خاک عقیق این جهان ایستاده‌ایم؟ چقدر در تیررس مکث ساعت سیبل قرار گرفته‌ایم؟ ما به چه بهانه ای تاثیر گذاریم و شعله‌های اکسپرسیو آتش اشتیاق ما در پخت گوشت تلخ این زمان چه طعمی دارد و نبض ما با چه دمایی دارد می‌سوزد؟ هجوم این سوال‌ها از پیش و پهلو، از این سال تا دم روزهای رفته، همیشه تنِ روان بیدار مرا و ما را در آسیب و انهدام قرار داده است و ذره ذره رخت اهمیت نقاش بودن را از باور جمعی ما دارد دور می‌سازد! خلع سلاح و پابرهنه در جهان تهدید آدم ها قرار گرفته‌ایم و هیچگاه نتوانسته‌ایم ظلم افکار عمومی را از مدار تن خود خارج سازیم. ما نقاش ها برای کشف طعم زندگی بسیار تاوان داده ایم و خسته و غوطه در رنگ، خود را به چهار راه آزادی و مرگ، صیقل و سنگ رسانده‌ایم.

آخر هفته به کدام گالری‌ها برویم؟

«موج»

«موج»، نمایشگاه گروهی از آثار هنرمندانی چون عباس بابایی، سروش زاهد، رضا بهرامی، سالومه سوزنچی، سارا جولایی، محدثه طاهری، مریم رضوی و حامد نورایی است. این نمایشگاه تا ۹ اسفند ۱۴۰۱ در گالری نیان به نشانی میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان تور، خیابان وفایی ورمرز آبادی، بن بست ابهری، پلاک ۵ ادامه دارد.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است:

هرچه که بر دیوار باشد، دیگر همانند قبل خوانش نمی‌شود! هیچ‌چیز شبیه قبل نخواهد شد! وما گویی زیر موجی سهمگین و نامرئی مدفون شده‌ایم.

آخر هفته به کدام گالری‌ها برویم؟

«سرخی من از تو»

«سرخی من از تو»، نمایشگاه انفرادی از آثار پگاه مشفقی است که در گالری شریف واقع در میدان قدس، خیابان شریعتی، کوچه ماهروزاده، پلاک ۱۱ پابرجاست. این نمایشگاه تا سه‌شنبه ۲۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است:

آغــاز ایــن مجموعــه بــه ســال ۱۳۹۹ بــا تمرکــز مــن بــر روی مفهــوم «فشـار» بـود. دوره سـختی را می گذرانـدم؛ چنـان سـخت کـه گویـی در درون یـک سـلول تنـم فـرده شـده بـودم. چیـزی را از سر می گذرانـدم کـه پیـش از «مـن» بسـیاری از «مـا» تجربـه کـرده انـد. تجربـه «آزار» مــا را سرخــورده می کنــد؛ چنــان میفردمــان کــه هیــچ کجــا امــن نیسـت و بـدن آن بـار زایـدی اسـت کـه بیهـوده جابه جـا می شـود و محمــل رنجـی بی‌پایــان اسـت.
‌از طراحــی دل بریــده و پنــاه آورده بــه چــاپ، چــوب را یافتــم. تــن بیگنـاه چـوب، کـه چگونـه در زیـر فشـار پـرس چـاپ، فـشرده می شـود و مقاومـت می کنـد. مــن و او در دیالوگـی مــدام بـا هـم بـدون کلام سـخن گفتیـم. چـوب مـرا بـه سرشـاخه ها بـرد؛ بـه سـاقه های جـوان و کم خــون کــه تیغ هــای تیــز پرورانــده بودنــد؛ بــه خــون کمرنــگ زرشــک های معصــوم بــر ســفیدی و ســیاهی کاغــذ.
‌مـن تنـه درخـت بـودم، سـاقه آن، خـار بـودم و گل بـودم و خـون بـه جـا مانـده بـر کاغـذ چـاپ. مـن همـه بـودم؛ سـلول را شکسـتم و رهـا شـدم.»

آخر هفته به کدام گالری‌ها برویم؟

«خط خُطوه»

برای نخستین بار، نمایشگاه خوش‌نویسی و نقاشی‌خط با عنوان «خط خُطوه»، مجموعه‌ای از آثار سیدهدایت موسوی، با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در موزه هنرهای معاصر فلسطین برپا می‌شود.

مجموعه «خط خُطوه» حاصل سه سال مطالعه و کار سیدهدایت موسوی بر روی ظرفیت‌های بصری و تجسمی متنِ بیانیه تمدن‌ساز گام دوم انقلاب اسلامی است که در راستای این گفتمان، تولید و ارائه شده و پس از این نمایشگاه به‌صورت مرقع خطی منتشر خواهد شد.

این مجموعه‌ آثار مشتق‌شده از فرم‌های متنوع خوش‌نویسی، شامل ۱۸ اثر کتابت نستعلیق، دوازده اثر قطعه نستعلیق، هجده اثر سیاه‌مشق و دو اثر نقاشی‌خط، برگرفته از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.

علاقه‌مندان برای بازدید از نمایشگاه مذکور می‌توانند تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، همه‌روزه (به‌جز ایام تعطیل)، از ساعت ۱۰ تا ۱۸، به موزه هنرهای معاصر فلسطین، به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۷۴، مراجعه کنند.

آخر هفته به کدام گالری‌ها برویم؟

«کانون یاران قلم»

در این نمایشگاه سه بانوی هنرمند و یک هنرمند مهمان جدیدترین آثار هنری خود در رشته نقاشی را در معرض دید عموم علاقه‌مندان قرار می‌دهند. براین اساس، شایسته حیدری، شقایق (زهرا) موسوی و طاهره غلامشاهی جدیدترین آثار خود را به نمایش می‌گذارند. همچنین محمود عزیزی به عنوان هنرمند مهمان در این جلسه حضور دارد. آثار این هنرمندان در سبک رئال بوده و با تکنیک‌های رنگ روغن و آبرنگ و نقش برجسته روی سفال آماده شده است.

این نمایشگاه روز جمعه ۱۴ بهمن ماه در نگارخانه اندیشه افتتاح شد و تا ۲۱ بهمن ماه در این مکان ادامه دارد. همچنین علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ساعت ۹ الی ۱۷ به فرهنگسرای اندیشه، واقع در بوستان شهید منفردنیاکی (اندیشه) مراجعه کنند.

آخر هفته به کدام گالری‌ها برویم؟

«آینه در آینه ۲»

نمایشگاه «آینه در آینه ۲» با موضوع «تهران ۵۷ به روایت عکس‌های قربان خلیلی» تا ۲۰ فروردین در موزه هنرهای معاصر تهران، به نشانی خیابان کارگر شمالی، حد فاصل بلوار کشاورز تا خیابان فاطمی، جنب پارک لاله پابرجاست. در این نمایشگاه که در امتداد نمایشگاه «آینه در آینه ۱» سال گذشته در موزه هنرهای معاصر تهران است، عکس‌های قربان خلیلی از وقایع انقلاب اسلامی روی دیوار می‌رود.

آخر هفته به کدام گالری‌ها برویم؟

منبع: ايسنا
کد مطلب: ۳۶۵۷۵۷
لینک کوتاه کپی شد

پیوندها

دیدگاه

تازه ها

یادداشت