• متأسفانه باید به اطلاعتان برسانم من یک آروبا دارم شما نمی‌دانید آروبا چیست؟...