چند درصد ایرانیان پیگیر اخبار هستند؟

در نظرسنجی مرکز آمار مشخص شده است که تنها ۲۲.۳۸ درصد ایرانیان علاقه‌مند به پیگیری اخبار مختلف هستند.

طبق نمونه گیری ای که مرکز آمار در سال ۹ انجام داده است به طور کلی تنها ۲۲.۳۸ درصد از افراد جامعه به روزنامه خوانی و پی گیری اخبار از طرق مختلف می پردازند.

چند درصد ایرانیان پیگیر اخبار هستند؟
بنابر این ۷۷.۶۲ درصد مردم اخبار را پیگیری نکرده و از دانستن آن ها به هر نحوی پرهیز می کنند.

در بررسی انجام شده در نمونه گیری مرکز آمار مشخص می شود در سال ۹۹ تنها ۳.۸۶ درصد افراد جامعه فقط اخبار خود را از طریق روزنامه‌های چاپی مطلع می شوند.

چند درصد ایرانیان پیگیر اخبار هستند؟
در بررسی های انجام شده مشخص شده است که خبرهای اقتصادی را ۴۰.۴ درصد افرادی که روزنامه می خوانند مورد مطالعه قرار داده اند.

چند درصد ایرانیان پیگیر اخبار هستند؟
در این میان مشاهده می شود ۴۰.۳ درصد از افرادی که خبر می خوانند خبرهای سیاسی را نیز پی گیری می کنند.

 

کد مطلب: ۳۵۴۸۴۶
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت