واژه «اسکناس» از کجا به زبان فارسی وارد شد؟

واژه «اسکناس» تغییریافته واژه روسیِ «آسیگناتسیا» است.

واژه «اسکناس» از کجا به زبان فارسی وارد شد؟

«یک فنجان واژه‌شناسی» سلسله یادداشت‌هایی است که به کالبدشکافیِ برخی واژه‌های رایج در فارسی می‌پردازد و چند و چونِ پیدایش و تحولِ آن‌ها را می‌کاود. این یادداشت‌ها را بهروز صفرزاده، از اعضای هیئتِ مؤلفانِ مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، نوشته و هر هفته یکی از آن‌ها در وب‌گاه و شبکه‌های اجتماعیِ مؤسسه لغت‌نامه دهخدا منتشر می‌شود.

او درباره واژه اسکناس نوشته است:

«اسکناس، تغییریافته واژه روسیِ «آسیگناتسیا» (assignatsia) است.

آسیگناتسیا اولین پولِ کاغذیِ روسیه بود که میانِ سال‌های ۱۷۶۹ تا ۱۸۴۹ در آن کشور رواج داشت.

در دورانِ انقلابِ کبیر (۱۷۸۹-۱۷۹۶) در فرانسه نیز نوعی واحدِ پول به نامِ «آسینْیا» (assignat) رایج بود.»

منبع: ايسنا
کد مطلب: ۳۵۹۳۹۳
لینک کوتاه کپی شد

پیوندها

دیدگاه

تازه ها

یادداشت