نتایج جستجو :

  • بروسلی در ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۳ به کما رفت و بعد از آن درگذشت و هیچ کسی متوجه علت به کما رفتن و درگذشتن او نشد.

  • داستان جوانمرگ شدن پدر و پسر

    شاید بسیاری ندادند که علاوه بر بروسلی که در جوانی فوت کرد، پسرش نیز در سن جوانی و به شکل مشکوکی درگذشت.

۱