نتایج جستجو :

  • بازیگر سریال «بزنگاه»، گفت: در بازیگری اندازه استعدادم شکوفا نشدم چرا که زحمتی که کشیدم به اندازه خروجی‌ام نبود. احساس…

۱