آواز خوانی شهریار برای سایه

استاد شهریار غزلی را در سفر هوشنگ_ابتهاج (سایه) به تبریز سروده و به آوازخوانده بود.

این آواز توسط کارمند وقت رادیو تبریز مرحوم نوائی ضبط شده است.


کد مطلب: ۳۵۹۱۸۳
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت