تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

در روز‌های دوم سوم پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، ۲۳ نمایش در بخش‌های آزاد؛ آئینی، دگرگونه‌های اجرایی، کودک، بخش ویژه و بخش برگزیده جشنواره اجرا شد.

نمایش‌های راه‌یافته به این جشنواره ۴۱ اثر بوده که ۱۶ اثر در بخش آزاد، ۶ اثر در بخش آیینی و سنتی، پنج اثر در بخش کودک و نوجوان، سه اثر در بخش دگرگونی‌های اجرایی و پنج اثر هم در بخش ویژه (ایثار و شهادت) به مرحله نهایی راه یافت.

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

 

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

تئاتر خیابانی در مریوان به روایت تصویر

 

منبع: تسنیم
کد مطلب: ۳۵۵۰۳۷
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت