نرگس محمدی از آزاده صمدی جلو زد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر و تالار هنر به تفکیک اجراها مشخص شد.

 آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی ، سایه مجموعه تئاتر شهر و تالار هنر به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «پروین» به کارگردانی حسین کیانی که از ۸ خرداد ماه میزبان علاقه مندان در تالار اصلی تئاتر شهر بوده با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان ، مجموع ۳۰ اجرا ( بااحتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) و میزبانی از ۴ هزار و ۸۰۲ تماشاگر و فروشی معادل ۳۲۰ میلیون ۴۶۰ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «آلنده نازنین » به کارگردانی محمد برهمنی که از روز جمعه ۱۷ تیرماه اجرای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر آغاز کرده است تا روز ۲۵ تیر ماه با هفت اجرا ، قیمت بلیت ۸۰ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) ۹۰۷ تماشاگر و ۶۷ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «بی چرا زندگان» به کارگردانی الهام شعبانی که از روز دوم خرداد ماه در تالار قشقایی تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ تماشاگر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه رفته بود، روز دوشنبه ۲۰ تیرماه با مجموع ۳۷ اجرا و ۲ هزار و ۹۵۴ تماشاگر ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل ۱۲۹ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

در همین تالار نمایش «تب » به کارگردانی رویا کاکاخانی از روز ۲۴ تیر ماه اجرای خود را آغاز کرده که طی روز اول اجرا با با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان و میزبانی ۷۷ تماشاگر به فروشی معادل ۴ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «یه روز دیگه » به کارگردانی نادیا فرجی هم که از روز هشتم خرداد ماه تا اول تیر ماه در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان روی صحنه رفت با مجموع ۲۰ اجرا و ۵۴۸ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۲۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان دست پیدا کرد.

لازم به توضیح است اجرای این اثر نمایشی از روز پنجشنبه دوم تیرماه از«کارگاه نمایش» به «تالار سایه» مجموعه انتقال یافت که تاکنون با در نظر گرفتن ظرفیت ۷۲ نفری تالار، قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان ، ۱۸ اجرا و ۹۸۱ تماشاگر به فروشی معادل ۴۰ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسیده است.

نمایش «مجلس شبیه خوانی نسوان» به کارگردانی نسیم مقدم و ارغوان راستی که از روز ۲۲ تیرماه در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر روی صحنه رفته با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ، قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان و ۳ اجرا به فروشی معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «مبارک در ژاپن» به کارگردانی علی فتحعلی نیز که از روز اول تیر ماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته، تا کنون با مجموع ۱۹ اجرا و ۲ هزار و ۴۸۸ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل ۷۲ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «غول نخود فرنگی » به کارگردانی حسین فدایی حسین هم که از روز ۹ تیر ماه با قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفت، تاکنون با مجموع ۱۰ اجرا و یک هزار و ۳۴۲ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل ۳۰ میلیون و ۵۸۲ هزار تو مان دست یافته است.

نمایش «پنگوئن ها» به کارگردانی زیبا برجی فلاح نیز که از روز جمعه دهم تیرماه اجرای خود را با قیمت ۳۰ هزار تومان در تالار هنر روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۱۱ اجرا و یک هزار و ۳۶۵ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل ۳۰ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان دست پیدا کرده است.

منبع: خبر آنلاین
کد مطلب: ۳۶۱۱۷۶
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت