امنیت شغلی که نداریم ! امنیت جانی هم نداشته باشیم؟

مگر می شود به سادگی از کنار این اتفاق تلخ مرگ بار عبور کرد؟ خودمان را جای این دو نفر بگذاریم ، اصلا خودمان را جای عزیزان این دو نفر بگذاریم ، هضم موضوع ساده است؟

امنیت شغلی که نداریم ! امنیت جانی هم نداشته باشیم؟

هنوز مدت زیادی از حادثه تلخ سریال سلمان فارسی که منجر به درگذشت دو هنرور شد نگذشته که دوباره خبر رسید دو نفر از عوامل صحنه سریالی به نام «رویای نیمه شب» در رود بهمن شیر آبادان غرق شدند. اتفاقی تکان دهنده و غم انگیز که درباره چرایی آن تنها  به جزرومد و بالا آمدن آب اشاره شده است.

به همین سادگی جان دو جوان  از دست رفت؟  مگر می شود؟ پروژه امنیت ندارد؟ مقررات تولید ندارد؟ به سادگی ، دو نفر به دلیل جزر و مد و بالا آمدن آب جانشان را از دست دادند؟ آن هم دو جوانی که به گفته دوستان و رفقایشان عاشق حرفه شان بودند و آرزوهای بسیار در سر داشتند.

مگر می شود به سادگی از کنار این اتفاق تلخ مرگ بار عبور کرد؟ خودمان را جای این دو نفر بگذاریم ، اصلا خودمان را جای عزیزان این دو نفر بگذاریم ، هضم موضوع ساده است؟ مسئولیت این اتفاقات تکان دهنده با کیست؟ چه کسی جوابگوست؟ بنده های خدا  از دستیاران صحنه سریال بودند و از عوامل سرگروه نبودند اما به هر حال جانشان که ارزش دارد ندارد؟ اگر خدای ناکرده برای یکی از بازیگران و یا عوامل اصلی سریال ، این اتفاق تلخ می افتاد از کنار آن به سادگی می گذشتیم یا اینکه تمام فضای مجازی را از عکس ها و نوشته های سوزناکمان پر می کردیم؟ چند حادثه تلخ دیگر از این دست باید نظاره گر باشیم؟

امیر عابدی عکاس شناخته شده در همین باره به نکات مهمی اشاره کرد و نوشت:

 

این عزیزان تکرار نمی شوند …

فقط یک سوال: امنیت شغلی که نداریم!

اما “امنیت جانی که حق مسلم ماست “

نظام سینمایی کل کشور چه مسئولیتی نسبت به سینما گران دارد؟

بارها در باره “استاندارد سازی” صنوف در محافل رسمی گفته ام ،اما این بار بلند تر سوال میکنم چه

کسانی عهده دار امنیت جانی و مخاطرات صحنه و‌مسئولیت خانواده این عزیزان از دست رفته خواهند بود ،بسیاری از اینان نان آور خانواده هستند ؟

وقت آن رسیده سازمان سینمایی، خانه سینما،صنوف سینمایی ،صندوق هنرمندان ،بیمه های مرتبط به دور
 

از بازی های سیاسی اجماع و تدبیر کنند.

 

منبع: سینما اعتماد
کد مطلب: ۳۷۵۵۸۹
لینک کوتاه کپی شد

پیوندها

دیدگاه

تازه ها

یادداشت