سال ۱۳۴۷ بیش از سیصد هزار زن ایرانی «هوو» داشتند

۴.۵ درصد مردان در سراسر کشور دارای چند همسر هستند و روشن است که در این وضعیت مردان روستایی اکثریت دارند... به طور کلی ۳۸۴ هزار و ۵۸۰ مرد در سراسر کشور دارای چند زن هستند و با این حساب بیش از ۳۰۰ هزار زن «هوو» دارند. ۲۱۵ هزار و ۳۸۶ هزار مرد در روستا و ۱۶۶ هزار و ۲۱۵ نفر در شهرها چندزنه زندگی می‌کنند...

سال ۱۳۴۷ بیش از سیصد هزار زن ایرانی «هوو» داشتند

در نتیجه‌ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در نهم اسفندماه ۱۳۴۶ در ایران انجام شد، از ۲۴ میلیون و ۸۷۲ هزار جمعیت ایران، ۷ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۶۰۶ نفر زن و ۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۲۳۸ نفر مردان بالای ده سال بودند که آمار ازدواج و طلاق آمان نکات جالبی داشت. این آمار که روز دوشنبه ۱۲ فروردین ۴۷ در صفحه‌ی چهارم روزنامه‌ی اطلاعات منتشر شد به این شرح بود:

طلاق

برسی آمار نشان می‌دهد که از تعاد کل مردان ده‌ساله به بالا (۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۲۳۸ نفر) ۴۰ هزار و ۴۱۸ نفر در نتیجه‌ی طلاق بی‌همسر مانده‌اند. در مقابلِ مردان، از تعداد کل زنان (۷ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۶۰۶ نفر) ۷۵ هزار و ۶۴۰ نفر در نتیجه‌ی طلاق بی‌شوهر مانده‌اند.

مقایسه‌ی این ارقام نشان می‌دهد که بعد از طلاق مردها به تعداد بیش از زنان تشکیل عائله‌ی مجدد داده‌اند و برای زنان این شانس کمتر وجود داشته است چون اغلب مردان بعد از طلاق به جای زنان بیوه از گروه زنان ازدواج‌نکرده (دختران) همسر اختیار کرده‌اند.

شهر و روستا

میزان طلاق در شهرها به مراتب بیش از روستاهاست به این ترتیب که از ۳ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۲۵۷ مرد شهرنشین ۱۹ هزار و ۶۲۳ نفر در نتیجه‌ی طلاق بی‌همسر هستند، در حالی که در روستاها از ۵ میلیون و ۸ هزار و ۹۸۱ مرد، ۲۰ هزار و ۷۹۵ نفر در نتیجه‌ی طلاق بی‌همسر می‌باشند.

ازدواج

به طور کلی ۶۱ درصد زنان کشور دارای همسر هستند و زنان شهری ۵۶.۷ درصد و زنان روستایی ۶۴ درصد همسر دارند و این اختلاف هم گویای زندگی تجملی شهری و عدم توجه جوانان شهر به ازدواج و برعکس علاقه‌ی بیش‌تر مردان و زنان روستایی به زندگی مشترک و کار مشترک است.

سن ازدواج دختران ده‌سالگی تعیین شده و در نقاط روستایی بر طبق آمار ۲.۷ درصد دختران در این سن ازدواج می‌کنند و البته در شهر با یک درصد اختلاف دختران زندگی زناشویی را آغاز کرده‌اند.

زنان ۳۰ تا ۳۴ ساله به ۹۴.۷ درصد دارای همسر هستند و در سراسر کشور زنان در این سن بیش‌تر از زنان در سنین دیگر شوهر دارند.

مردان چند زنه

مسئله‌ی چند زنه بودن آقایان در این آمار به‌خوبی روشن است زیرا تعداد زنان شوهردار از تعداد مردان زن‌دار بیش‌تر است و اختلاف این تعداد نمودار چند زنه بودن آقایان است. با این حساب ۴.۵ درصد مردان در سراسر کشور دارای چند همسر هستند و روشن است که در این وضعیت مردان روستایی اکثریت دارند چه در روستاها برای تامین نیروی بیش‌تر و کارگر بی‌جیره و مواجب مردان بیش‌تر زن می‌گیرند تا بچه‌ی بیش‌تر داشته باشند و همراه بیش‌تر. به طور کلی ۳۸۴ هزار و ۵۸۰ مرد در سراسر کشور دارای چند زن هستند و با این حساب بیش از ۳۰۰ هزار زن «هوو» دارند.

۲۱۵ هزار و ۳۸۶ هزار مرد در روستا و ۱۶۶ هزار و ۲۱۵ نفر در شهرها چند زنه زندگی می‌کنند و پیداست که بالا رفتن سواد و فهم اجتماعی مرد شهری در تقلیل تعداد مردان چندزنه بی‌تاثیر نبوده است.

کد مطلب: ۳۷۴۴۶۰
لینک کوتاه کپی شد

پیوندها

دیدگاه

تازه ها

یادداشت