توماج صالحی به اعدام محکوم شد

شنیده ها حاکی از آن است که توماج صالحی به اعدام محکوم شده است.

توماج صالحی به اعدام محکوم شد

صالحی از فعالین و لیدرهای اغتشاشات سال ۴۰۱ به شمار میرود که مردم را به مبارزه ی مسلحانه تشویق میکرد

همچنین شنیده ها حاکی از این است به دلیل همکاری های گسترده متهم با ضابط و همچنین کمکهای شایانی که در معرفی ، شناسایی و بازداشت مجرمین دیگر انجام داده است ، ممکن است حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شو

 

منبع: فراروز
کد مطلب: ۳۷۴۹۱۲
لینک کوتاه کپی شد

پیوندها

دیدگاه

تازه ها

یادداشت