قسمت چهارم زندگی پس از زندگی؛ تجربه بیمار مرگ مغزی از بازگشت به زندگی!

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای دیدنی است از بیان تجربیات مرگ موقت افرادی که در شرایط مرگ کلینیکی و یا خروج موقت روح از جسم قرار گرفته اند. در این برنامه با تجربه گران مختلف از شهرها و روستاهای متععد ایران طی چند سال پژوهش و مصاحبه حضوری انجام شده است.

کد مطلب: ۳۵۸۶۸۰
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت