هفتمین قسمت «زندگی پس از زندگی»؛ مردی که ۲ بار مرگ را تجربه کرد و زنده شد!

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای دیدنی است از بیان تجربیات مرگ موقت افرادی که در شرایط مرگ کلینیکی و یا خروج موقت روح از جسم قرار گرفته اند. در این برنامه با تجربه گران مختلف از شهرها و روستاهای متععد ایران طی چند سال پژوهش و مصاحبه حضوری انجام شده است.

کد مطلب: ۳۵۸۶۸۹
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت