مکان گردشگری کرمان + تصاویری زیبا و خیره کننده

بناهای تاریخی باغ شازده و حمام گنجعلی خان از قسمتهای مختلف چون عمارت سردر، عمارت شاه نشین و حمام تشکیل شده است. شبکه آبرسانی و فواره‌های آن از قسمتهای مهم آن محسوب می‌گردد.

باغ شاهزاده (شازده):

این باغ به دستور عبدالحمید میرزا فرمانفرما ناصرالدوله حاکم کرمان در دوره قاجاریه ساخته شده است. بنای آن متاثر از معماری فرانسوی است و شروع ساخت آن سال 1297 هجری قمری می‌باشد. این بنا از قسمتهای مختلف چون عمارت سردر، عمارت شاه نشین و حمام تشکیل شده است. شبکه آبرسانی و فواره‌های آن از قسمتهای مهم آن محسوب می‌گردد. این باغ در شش کیلومتری ماهان و 35 کیلومتری جنوب شرقی کرمان قراردارد.

باغ شاهزاده باغ شاهزاده کرمان

عکس باغ شاهزاده کرمان عکس باغ شاهزاده کرمان

نمای باغ شاهزاده از در ورودی نمای باغ شاهزاده از در ورودی

باغ شاهزاده- محل استقرار حاکم باغ شاهزاده- محل استقرار حاکم

در ورودی باغ در ورودی باغ

دیوارهای باغ شازده دیوارهای باغ شازده

قسمت دیگری از باغ شاهزاده قسمت دیگری از باغ شاهزاده

نمایی از اتاق های باغ نمایی از اتاق های باغ

حمام گنجعلیخان کرمان:

ساخته شده در قرن یازده هجری قمری و در دوره صفویه است. مساحت آن 1300 متر مربع و بانی آن گ نجعلیخان حاکم کرمان و سازنده آن سلطان محمد معمار یزدی می‌باشد. دارای قسمتهای مختلفی چون گرمخانه، خزینه و رخت کن می‌باشد. رختکن‌ها از 6 غرفه مجزا برای اقشار مختلف تشکیل می‌شده است. آب حمام از قنات تامین می‌شد و تا سال 1316 هم حمام دایر بوده است. در سال 1350 موزه شده است.

حمام گنجعلی خان حمام گنجعلی خان

حمام گنجعلی خان کرمان حمام گنجعلی خان کرمان

خزینه حمام گنجعلی خان خزینه حمام گنجعلی خان

عکس خزینه حمام گنجعلی خان عکس خزینه حمام گنجعلی خان

حمام گنجعلی خان حمام گنجعلی خان

میدان گنجعلیخان کرمان:

قرن یازده هجری قمری دوره صفویه ساخته شده است- مساحت میدان 5000 متر مربع - این میدان مرکز اقتصادی و فرهنگی شهر کرمان بوده که هم اکنون نیز نزدیک بازار کرمان می‌باشد. ضرابخانه و موزه گنجعلیخان نیز در همین میدان قرار دارد.

موزه و ضرابخانه گنجعلی خان موزه و ضرابخانه گنجعلی خان

میدان گنجعلی خان میدان گنجعلی خان

میدان گنجعلی خان کرمان میدان گنجعلی خان کرمان

میدان گنجعلی خان میدان گنجعلی خان

منبع: سیمرغ

کد مطلب: ۲۱۷۶۵۱
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت