جشنواره نمایش‌های آیینی در واکنش به گلایه تعزیه‌خوانان، از لیستش رونمایی کرد!

روابط‌عمومی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در پی گلایه برخی از تعزیه‌خوانان از این رویداد به واسطه حضور تنها ۵ مجلس تعزیه در دوره بیستم، در واکنش به ذکر اسامی شبیه‌خوانانی که در دوره‌های پیشین این رویداد اجرا داشته‌اند بسنده کرد.

 روابط‌عمومی بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی به گلایه‌های تعدادی از تعزیه‌خوانان از این رویداد واکنش نشان داد. 

جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی که به صورت دوسالانه در بخش‌های مختلفی چون تخت حوضی، نقالی و تعزیه برگزار می‌شود، آذرماه سال جاری بیستمین دوره خود را سپری خواهد کرد. در بخش تعزیه بیستمین جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی تنها ۵ مجلس تعزیه حضور دارد که این انتخاب، واکنش و نارضایتی برخی شبیه‌خوانان را به دنبال داشته است.

در توضیح روابط‌عمومی بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی در واکنش به این نارضایتی چنین آمده است:

«احتراماً در پاسخ به اظهارات برخی از کسانی که تعزیه‌های پیشنهادی آن‌ها به دلایل فنی اظهارشده از طرف هیات داوران به بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی راه پیدا نکرده‌اند، فهرست اسامی شبیه‌خوانانی که در دوره‌های پیشین در جشنواره اجرا داشته‌اند جهت تنویر افکار عمومی به شرح ذیل اعلام می‌شود: 

دومین دوره:

تعزیه سوغات شمر/ هاشم فیاض

سومین دوره:

سلیمان و بلقیس/ رجبعلی معینیان

چهارمین دوره:

جرجیس- هاشم فیاض/ خروج مختار - رحمان هدایتی

پنجمین دوره:

تعزیه مضحک سمندان و دیو - رجبعلی مغینیان/ تعزیه مضحک خاتم بخشی- هاشم فیاض

تعزیه مارد بن صدیف - محمدرضا رجب‌زاده/ بازار شام - محمدحسین سلجوقی

ششمین دوره:

تعزیه نظام‌الدین قصاب/ رجبعلی معینیان

تعزیه رحب خیبری/ هاشم فیاض

تعزیه عباس و شوذب/ محمدرضا رجب‌زاده

هفتمین دوره:

تعزیه عباس هندو/ رجبعلی معینیان

تعزیه حضرت قاسم- تهران
تعزیه احد - شهریار
تعزیه ذبح اسماعیل- کاشمر

هشتمین دوره:

تعزیه بعثت پیامبر/ محمدرضا بابانعل‌بر

تعزیه پادشاهی یوسف/ علی ترابی

تعزیه جعفر طیار/ قوام‌الدین قاسمی

تعزیه ایوب پیامبر/ محمد رضایی و رجب‌علی معینیان

تعزیه حلاج/ هاشم فیاض

نهمین دوره:

جابلسا / علی یوسفی

تعزیه مولود کعبه / رجبعلی معینیان

تعزیه مباحثه قیصر با امام حسین/ هاشم فیاض

تعزیه نمرودی/ محمدرضا رجب‌زاده

دهمین دوره:

تعزیه جنگ خندق / هاشم فیاض

تعزیه وفان سلمان / رضا حیدری

تعزیه رزوم تبوک / علاالدین قاسمی

تعزیه چاه انداختن حضرت یوسف / احمد عزیزی

تعزیه حضرت ابوالفضل / قدرت فتحی

تعزیه جنگ صفین / حسین قره گوزلو

یازدهمین دوره:

مجلس بی بی علویه / هاشم فیاض

مجلس امام حسن مجتبی / محرم خان بابای

مجلس ارینب / رضا حیدری

مجلس هشام بن علقمه / علاالدین قاسمی

مجلس مرحب / قدرت الله فتحی

مجلس عروسی سلیمان / علی رضا حیدری پور

مجلس یوسف وزلیخا / احمد عزیزی

دوازدهمین دوره:

آتش نمرودی / ابراهیم میرزا علی

تعزیه امام حسن / مجتبی محرم خان بابایی

مجلس روز قیامت / محمد حسن مجللی

به چاه انداختن حضرت یوسف / محمد رضا رجب زاده

مخلب و قنبر / ابوالفضل میرزا احمدی

میثم تمار / رجبعلی معینیان

چوگان بازی با سر شهدا / هاشم فیاض

مجلس شصت بستن دیو / علی رضا حیدری پور

عبدالله عفیف / احمد عزیزی

خسرو و جمشید / رضا حیدری پور

سیزدهمین دوره:

احمد صفاح / قوام‌الدین قاسمی

بوی محمد / محمد صمدیان

به چاه انداختن حضرت یوسف / ابوالقاسم احمد آقایی

جفر طیار / سید مرتضی هاشمی

جعفر طیار / اسماعیل مجللی

جنگ خیبر / یوسف شاه حسینی

 

کد مطلب: ۳۵۵۵۷۵
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت