نقاشی های غم انگیز با مفاهیم پنهانی، واقعیات زندگی جامعه ما: از من واقعی تا پدر و مادر

نقاشی های تیره و تاریکی که حقایق دنیای مدرن امروزی را نشان می دهد. مسائل عادی که از دید ما پنهان هستند. چند هنرمند تیرگی های دنیای ما را به تصویر کشیده اند.

این نقاشی ها با عنوان SUN Project  همکاری تیم هنری چهار نفره است که بر روی احساسات ناراحت کننده و مخربی که ما اغلب پنهان می کنیم تمرکز کرده است. این گروه که نام هنری Mimi N را انتخاب کرده اند تصویرسازی هایشان را از روی اتفاقات روزمره مردم عادی ایده می گیرند و 164.000 فالوور فعال در اینستاگرام دارند.

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
مقام و منصب
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
حرف های کوچکی که می زنید
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
پدر و مادر
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi Nکار گروهی
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
کمک کردن

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
خارج از مجموعه
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
دنیای بزرگسالان
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi Nمن نمی توانم
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi Nمن واقعی
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
پشت سر من
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
من در خانه هستم
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
تصویر ذهنی

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
مقام و منصب
تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
حرف های کوچکی که می زنید

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
پدر و مادر
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi Nکار گروهی

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
کمک کردن
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
خارج از مجموعه

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
دنیای بزرگسالان
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi Nمن نمی توانم
تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi Nمن واقعی
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
پشت سر من

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
من در خانه هستم

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
تصویر ذهنی
 

تصویر سازی,نقاشی غم انگیز,نقاشی مفهومی,Mimi N
به من توجه کن

کد مطلب: ۳۵۳۱۱۳
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت