برف‌های قدیم آن چنان بود که میان انبوهی از سپیدی برف گم می‌شدیم

آخرین برف جوری بارید که موهای سیاه مادر در میان سپیدی برف‌ها روزنه امیدی بود که قصه به جاهای خوبی رسیده ...

با رادیو کتاب به دنیای کتاب ها سفر کنیم.

کد مطلب: ۳۵۶۷۲۵
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت