ایستگاه دوش و چشم شوی اضطراری چیست؟

ایستگاه دوش و چشم شوی اضطراری از جمله تجهیزات ضروری برای هر آزمایشگاهی است که در آن مواد شیمیایی و خطرناک استفاده میگردد.

ایستگاههای دوش ایمنی و شستشوی اضطراری چشم با هدف کاهش آسیب در محل کار و دور نگهداشتن کارگران از خطرات احتمالی استفاده میگردند.

انواع دوش و چشم شوی اضطراری

انواع مختلفی از ایستگاههای دوش و چشم شوی اضطراری از جمله دوش‌ اضطراری، چشم شوی اضطراری، دوش و چشم شوی اضطراری ، شلنگ‌های آبکشی، واحدهای ترکیبی و بطری‌های چشم‌شوی وجود دارند که در ادامه آورده شده است.

دوش اضطراری

دوش اضطراری واحدی است که برای شستن سر و بدن فردی که با مواد شیمیایی خطرناک در تماس بوده، طراحی شده است. در این دوش از حجم زیادی از آب استفاده میشود و کاربر ممکن است نیاز باشد تا هر لباسی که به مواد شیمیایی خطرناک آلوده شده است را در بیاورد. دوش ایمنی را نمیتوان برای شستشوی چشم افراد استفاده کرد، زیرا فشار زیاد آب دوش میتواند به چشم کاربر آسیب برساند، مگر اینکه دوش با چشم شوی استاندارد همراه باشد.

چشم شوی اضطراری

ایستگاه شستشوی چشم یا چشم شوی اضطراری واحدی برای شستن مواد شیمیایی و آزمایشگاهی است که به چشمان فرد پاشیده شده است. طبق استاندارد کاربر باید چشمان خود را حداقل به مدت 15 دقیقه بشوید.

شلنگ آبکشی

شلنگ آبکشی تجهیزاتی است که می تواند آب را به نقطه خاصی از بدن شخص که در تماس با مواد شیمیایی بوده، اسپری کند. مزیت شلنگ آبکشی این است که میتوان آن را برای افرادی که نمیتوانند به یک ایستگاه شستشوی چشم یا دوش برسند یا در مواقعی که ایستگاه شستشوی چشم و دوش در دسترس نیست، استفاده کرد.

واحد ترکیبی

واحد ترکیبی جایی است که واحدهای دیگر مانند ایستگاه دوش، ایستگاه شستشوی چشم و شلنگ آبکشی با لوله‌کشی آب یکسان موجود واقع شده اند. این واحد در آزمایشگاهی که از مواد شیمیایی خطرناک با خواص مختلف استفاده میشود کاربرد دارد.

بطری شستشوی چشم

بطری شستشوی چشم همچنین به عنوان واحد چشم شوی شخصی شناخته میشود و مکمل ایستگاههای شستشوی چشم است. بطریهای شستشوی چشم به فرد این امکان را میدهد که فوراً ناحیه آسیب دیده را شستشو دهد یا تا زمانی که فرد بتواند به ایستگاه چشم شوی ثابت برسد.

مشخصات، الزامات و استاندارهای مورد نیاز دوش و چشم شوی های اضطراری

در اداره ایمنی و بهداشت شغلی امریکا، مقرراتی در مورد شستشوی چشم و ایستگاه شستشوی اضطراری موجود است که مقرر میکند: در مواردی که چشم یا بدن فرد در معرض مواد خورنده مضر قرار گرفته، بایستی امکانات مناسب برای خیس کردن سریع یا شستشوی چشم‌ها و بدن در محل کار برای استفاده اضطراری فراهم شود. با این حال در این مقررات مشخص نگردیده است که چه امکاناتی مورد نیاز است. به همین دلیل موسسه ملی استاندارد آمریکا، استانداردی برای ایستگاههای شستشوی چشم و دوش اضطراری، از جمله طراحی چنین ایستگاههایی ایجاد کرده است.

ئذننتت

استاندارد دوش اضطراری

 • مسیر از موقعیت خطر تا دوش ایمنی باید عاری از موانع و خطرات زمین خوردن باشد.
 • منبع آب باید به اندازه ای باشد که حداقل20 گالن در دقیقه آب به مدت 15 دقیقه تامین کند.
 • شیر آزاد دستی باید بتواند ظرف یک ثانیه باز شود و تا زمانی که به صورت دستی بسته نشده باز بماند.
 • سطح بالای دوش آب نباید کمتر از 210 سانتیمتر و بیشتر از 240 سانتیمتر بالاتر از سطحی باشد که کاربر روی آن ایستاده است.
 • مرکز و اهرم لوله آب باید حداقل 40 سانتیمتر از هرگونه مانع دور باشد.
 • اهرم شیر آب باید به راحتی در دسترس باشد و نباید بیش از 173 سانتیمتر بالاتر از سطحی که کاربر روی آن ایستاده است باشد.
 • در 152 سانتیمتر بالاتر از کف، الگوی پاشش آب باید 51 سانتیمتر قطر داشته باشد.
 • اگر محفظه ای برای دوش تهیه شده باشد. باید 86 سانتیمتر فضای بدون مانع فراهم کند.
 • دمای آب ایستگاه دوش ایمنی باید بین 16 تا 38 درجه سانتیگراد باشد.
 • ایستگاه های دوش ایمنی باید دارای علائم قابل مشاهده و واضح باشند.

یسفسفث

استاندارد چشم شوی اضطراری

 • مسیر از محل خطر تا محل چشم شوی اضطراری باید عاری از انسداد و خطرات زمین خوردن باشد.
 • ایستگاه شستشوی چشم باید هر دو چشم را به طور همزمان طبق دستورالعملها شستشو دهد.
 • حین شستشوی چشم یا چشم/صورت باید جریان کنترل شده ای از آب را فراهم کرد که به کاربر آسیبی نرساند.
 • شستشوی چشم باید 0.4 گالن در دقیقه به مدت 15 دقیقه و شستشوی چشم/صورت باید 3 گالن در دقیقه به مدت 15 دقیقه باشد.
 • سطح بالای جریان آب شستشوی چشم یا چشم/صورت نباید کمتر از 84 سانتیمتر باشد و نمیتواند بیش از 135 سانتیمتر از کف سطح که کاربر روی آن ایستاده است باشد.
 • چشم شوی ها باید15.3 سانتیمتر از هرگونه انسداد دور باشد.
 • شیر باید پس از 1 ثانیه عمل کرده و بدون استفاده از دست اپراتور باز بماند تا زمانیکه عمدا بسته شود.
 • اهرم شیر باید به راحتی مکانیابی شوند و به راحتی برای کاربر قابل دسترسی باشند.
 • دمای آب ایستگاه شستشوی چشم یا چشم/صورت باید بین 16 تا 38 درجه سانتیگراد باشد.
 • ایستگاههای شستشوی چشم باید دارای علائم قابل مشاهده و روشن باشند.

محل قرارگیری دوش و چشم شوی اضطراری

دوشهای ایمنی و ایستگاههای شستشوی چشم باید در فاصله10 ثانیه پیاده روی یا 15 متر از محل خطر و در سطح برابر با محل خطر قرار داشته باشند، بنابراین فرد مجبور نباشد هنگام تصادف از پله ها بالا یا پایین برود. علاوه بر این مسیر رسیدن به ایستگاه باید روشن و عاری از موانع باشد.

 

کد مطلب: ۳۶۲۰۷۶
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت