چاپ هفتم «کلیله و دمنه» با تصحیح و تحقیق علامه حسن زاده آملی

چاپ هفتم کتاب «کلیله و دمنه» به تصحیح و تحقیق علامه حسن زاده آملی منتشر شد.

چاپ هفتم کتاب «کلیله و دمنه» ترجمه ابوالمعالی نصرالله بن محمد منشی و تصحیح و تحقیق آیت الله حسن حسن زاده آملی در ۵۹۲ صفحه به همت موسسه بوستان کتاب منتشر شد.

کتاب «کلیله و دمنه»، از کتاب‌های ماندگار در حکمت و حکمرانی و ادب است. این کتاب از جمله آثاری است که از سانسکریت به پهلوی، سپس به وسیله «ابن مقفع» از پهلوی به عربی و آنگاه در اوایل قرن ششم به دست «ابوالمعالی نصرالله بن محمد منشی» به فارسی زیبای دری برگردانده شد.

نسخه ابوالمعالی را افراد مختلفی تصحیح کرده اند، اما اثر حاضر به تصحیح علامه آیت الله حسن زاده آملی است که از روی چند نسخه خطی و مقابله با کلیله‌های عربی و ترجمه دو باب دیگر آن به فارسی که تاکنون ترجمه نشده بود و یادآوری تحریفات و نواقص دیگر کلیله‌های چاپی و ذکر مآخذ اشعار و امثال عربی و فارسی و شرح و ترجمه آن‌ها و معنای لغت‌های مشکل، ارائه شده است.

نگارنده در تصحیح این کتاب فقط دو نسخه از کلیله‌های چاپی را مورد نظر قرار داده است: یکی نسخه مرحوم امیر نظام و دیگری نسخه‌ای که به تصحیح عبدالعظیم قریب است که اصل کلیله‌های چاپی دیگر همین دو نسخه است.

علاقمندان برای خرید اینترنتی این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

منبع: ایلنا
کد مطلب: ۳۶۰۳۵۳
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت