انواع نقاشی با کف پای کودکان

یکی از کارهای مسرت بخش برای کار کردن با بچه ها نقاشی کردن است. از بچه ها بخواهید که کف پای خود را روی کاغذ بگذارند و جای پای خود را با مداد روی کاغذ بکشند. بعد از آن ها بخواهید که از هر جهت به رد پای خود روی کاغذ نگاه کنند و بگویند که این نقاشی به چه چیزی شبیه است و آنرا کامل کنند.

انواع نقاشی با کف پای کودکان

یکی از کارهای مسرت بخش برای کار کردن با بچه ها نقاشی کردن است. از بچه ها بخواهید که کف پای خود را روی کاغذ بگذارند و جای پای خود را با مداد روی کاغذ بکشند. بعد از آن ها بخواهید که از هر جهت به رد پای خود روی کاغذ نگاه کنند و بگویند که این نقاشی به چه چیزی شبیه است و آنرا کامل کنند.

چنانجه بخواهید در کلاس این کار را با بچه ها انجام دهید با انواع گوناگونی از تصورات بچه ها مواجه می شوید که می تواند جالب باشد. بعضی وقت ها بچه ها روحیات خود را در این گونه نقاشی ها انعکاس می دهند . در زیر چند نمونه از نقاشی هایی که بچه ها می توانند با جای پای خود بکشند را آورده ایم. 

 

نقاشی های زیبا با کف پای کودکان

نقاشی با کف پای کودکان,انواع نقاشی با کف پای کودکان,نقاشی با کف پا

انواع نقاشی با کف پای کودکان

نقاشی با کف پای کودکان,انواع نقاشی با کف پای کودکان,آموزش نقاشی با کف پای کودک

آموزش نقاشی به کودکان با کف پا

نقاشی با کف پای کودکان,انواع نقاشی با کف پای کودکان,جادوی نقاشی با کف پا

نقاشی با کف پا

 
نقاشی با کف پای کودکان,انواع نقاشی با کف پای کودکان,آموزش نقاشی به کودکان با کف پا

آموزش نقاشی با کف پای کودک

نقاشی با کف پای کودکان,انواع نقاشی با کف پای کودکان,نقاشی با کف پا

جادوی نقاشی با کف پا

نقاشی با کف پای کودکان,انواع نقاشی با کف پای کودکان,آموزش نقاشی با کف پای کودک

نقاشی با کف پای کودکان

نقاشی با کف پای کودکان,انواع نقاشی با کف پای کودکان,جادوی نقاشی با کف پا

انواع نقاشی با کف پای کودکان

 
نقاشی با کف پای کودکان,انواع نقاشی با کف پای کودکان,آموزش نقاشی به کودکان با کف پا

آموزش نقاشی به کودکان با کف پا

نقاشی با کف پای کودکان,انواع نقاشی با کف پای کودکان,نقاشی با کف پا

نقاشی زیبا با کف پای کودکان

منبع: بیتوته
کد مطلب: ۳۶۶۲۶۹
لینک کوتاه کپی شد

پیوندها

دیدگاه

تازه ها

یادداشت